Kreativní věda – kreativní učení jako cesta k poznání
Profilovka
13. 05. 2024
Projekt Kreativní vědy učí, jak využít umění a kreativitu ve vzdělávacím procesu i popularizaci.

Cyklus workshopů Kreativní věda – kreativní učení jako cesta k poznání běží v Pevnosti poznání – Centru popularizace již druhým rokem.

Propojuje umělce a profesionály z oblasti kreativních průmyslů s cílovou skupinou současných i budoucích pracovníků ve vzdělávání tzn. nejen učitele, lektory, edutainery, edukátory, vzdělávací průvodce, ale i studenty pedagogických a didaktických oborů Univerzity Palackého.

“Kreativita a s ní spojená imerzivnost může hrát ve vzdělávacím procesu zásadní roli – může ho urychlit i zefektivnit. Má proto svoje místo ve školách, neformálním, zájmovém i mimoškolním vzdělávání nebo popularizaci vědy,” říká Matěj Dostálek – ředitel Pevnosti poznání a garant projektu podporovaného Ministerstvem kultury a Národním plánem obnovy.

Centrum popularizace Přírodovědecké fakulty UP tak připravilo sérii 7 celodenních workshopů, na kterých předávají umělci a tvůrci své know-how a inspirují k integrování umění a tvůrčí činnost do formální i neformální výuky. “Naším cílem je je rozšířit účastníkům kurzu perspektivu, poskytnout jim metodický základ a podnítit je k další kreativní pedagogické činnosti,” doplňuje Dostálek.

 

V tomto akademickém roce proběhly v rámci projektu tyto workshopy:

  • Svět prvků mikroskopem i tuší: Můj osobní Prvkář s Marií Krajplovou
  • Se SCIENCE ON nejen před kamerou: Performativita v popularizaci vědy
  • LARP a rolové hry ve vzdělávání i popularizaci
  • Micro:bit a programování nejen ve výuce
  • Scénografie v interaktivních expozicích s Janem Tomšů
  • Animace v přírodovědném pokusu s NEZkreslenou vědou

 

V květnu se uskuteční poslední workshop z tohoto cyklu s názvem Komunikuj s úspěchem: Workshop plný kreativity a dramatu na kterém zkušený improvizátor a člen Českého národního improvizačního divadla Václav Zimmermann přiblíží možnosti využití metod dramatizace a dramaterapie nejen ve vzdělávacím procesu, ale i v řešení konfliktních situací.

Na workshop se mohou bezplatně přihlásit všichni zaměstnanci a studenti Univerzity Palackého ZDE.

Centrum popularizace PřF UP – Pevnost poznání pořádá nejen kurzy soft-skills a moderních výukových metod, ale i praxe v oblasti neformálního vzdělávání a praktické komunikace vědy, a to pod hlavičkou Fort Science Academy.

“Naším cílem je nejen zvýšit kompetence studentů UP především v oblasti komunikace a vzdělávání, ale také podnítit vytvoření nových obsahů a formátů pro naše aktivity,” dodává programový ředitel centra Roman Chvátal.


Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.Nejčtenější